Watersnood 1825 en de Cloud van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân

Watersnood 1825 en de Cloud van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân

Thema vergadering d.d. 24 januari 2024 Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
De Watersnood van 1825 in de Zuidwesthoek van Friesland. We willen graag aandacht vragen voor het verhaal van de Cloud vermeld in de notulen.

Toegang tot de Cloud
In de Cloud van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân is al veel materiaal over de watersnood te vinden. Van talrijke afbeeldingen tot uittreksels van boeken, maar ook links naar websites over deze Watersnood 1825. Het is de bedoeling, dat via de Cloud verenigingen daar nieuw materiaal bij kunnen zetten. Als men via de mail contact zoekt dan kan men toegang krijgen tot de Cloud. U krijgt een inlogcode en wachtwoord, daarna komt u rechtstreeks in een speciale gastenmap gekoppeld aan de HWG. Verder krijgt U een toelichting over het gebruik van deze Cloudmap.

Toelichting Gastenmap
Ter toelichting over onze gastenmap 1825 in de Cloud: in deze map staan talrijke afbeeldingen over de Watersnood 1825 van etsen, schilderijen, oude kaarten en verder diverse artikelen, teksten over de Watersnood per dorp en Grieternijen (voormalige gemeenten), diverse publicaties etc.
Als u in deze map bezoekt kunt u tevens gegevens downloaden en uploaden. Kortom: een ideaal systeem om gezamenlijk gegevens te verzamelen voor dit project.

Wilt u meehelpen om gegevens te bestuderen en te verzamelen en deelnemer worden in deze gastenmap, dan bent u van harte welkom.
Als u zich opgeeft voor deze Cloudmap, dan neemt Henk de Kroon van het Historisch Wurkferbân Gaasterlân contact met u op en zal hij u verder informeren.

Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
Meer informatie en contactgegevens op http://www.geschiedenisgaasterland.nl/

Logo Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân