kerken

Protestantse Kerk Nederland

De oudste en grootste kerk van Oudemirdum is de PKN-kerk. De kerk maakt deel uit van de samenwerking met Nijemirdum en Sondel (ONS). Het kerkgebouw in Oudemirdum heet De Fontein en staat midden in het dorp, aan de Kerkstraat 1.
Elke zondag is er dienst in 2 van de 3 kerkgebouwen van PKN ONS. Meestal beginnen de diensten om 9.30 uur, maar eens per maand in één van de drie dorpen  om 11.00 uur
Een laatste grondige restauratie heeft in 1999/2000 plaatsgevonden waarbij het interieur is vernieuwd en de indeling volledig is veranderd. Rondom de kerk is naar oud gebruik, het kerkhof gesitueerd met ook een bijzonder praalgraf.
De PKN gemeente heeft een eigen website waar u de actuele kerkdiensten kan zien.

   PKN ONS kerkdiensten

Gereformeerde Gemeente

De andere kerk in Oudemirdum is van de Gereformeerde Gemeente. Deze kerk staat aan de rand van het dorp aan het Huningspaed op nummer 3. Deze kerk is gebouwd in 1933 en is in de loop der jaren uitgebreid met een verenigingsgebouw. Een aantal jaren terug is de entree van de kerk vergroot.
Iedere zondag is er tweemaal dienst. De ochtenddienst begint om 9.30 uur. In de maanden september tot en met april begint de tweede dienst ’s middags dienst om 14.30 uur. In de overige maanden begint de tweede dienst ’s avonds om 19.00 uur. De scriba is U. van der Bij, telefoonnummer 0514-572292.

Baptisten Gemeente

In Koudum, een dorp op ongeveer 15 kilometer verwijdert van Oudemirdum, is de Baptisten Gemeente Zuidwest Friesland gevestigd. De Gemeente is er echte streekgemeente. Bezoek voor meer informatie de website van de Baptisten Gemeente.

Rooms-Katholieke Kerk

In twee buurtdorpen: Balk en Bakhuizen, bevindt zich een Rooms-Katholieke Kerk. Deze kerken maken onderdeel uit van de Heilige Christoffel Parochie. Op de website van de parochie vind je meer over informatie over de RK-kerken in Balk en Bakhuizen.