zorg

handen

Huisartsen

Al vele jaren houden artsen uit de omliggende dorpen
spreekuur in Oudemirdum in het MFC.

Huisartspraktijk Bakhuizen, apotheekhoudende huisartspraktijk

Skuniadyk 12
8574 TR Bakhuizen.
Tel.: 0514-581287

Meer info: huisartsenbakhuizen.praktijkinfo.nl
Spreekuren op: donderdagmorgen van 11:00 tot 12:00 uur en  dinsdagmiddag van 13:30 tot 14:30 uur

Huisartsen Balk-Woudsend

H. Gorterstraat 10
8561 BS Balk
Tel.: 0514-602066

Meer info: huisartsenbalkwoudsend.nl
Spreekuren vanaf 1 april: dinsdagmorgen van 8:30 tot 10:30 uur

Huisartsenpraktijk Koudum/Wijckel

Jachtlustweg 14
8563 AA Wijckel
Tel.: 0514-602077

Meer info: huisartsenwijckel.nl
Spreekuren op: dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 11:00 uur

Diabetesverpleegkundige

De diabetesverpleegkundigen van de huisartsen houden op gezette tijden spreekuur in de artsenkamer in MFC it Klif.
Afspraken via de huisarts!!

Bloedafname / Huisartsen laboratorium

Als uw bloed voor een of ander onderzoek geprikt moet worden, dan kunt u ook in het MFC ’t Klif  terecht. Daarvoor houdt een laborante eens in de week zitting in de ruimte waar ook de fysio gebruik van maakt.

Klik op deze link voor meer informatie.

Fysiotherapie

Fysiotherapie De Marren is werkzaam op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdag in It Klif in Oudemirdum. Voor het maken van een afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar op: 0514-602555. Kijk voor meer informatie op www.fysiotherapiedemarren.nl

Diëtiste

Voor het geven van voedings- en dieetadviezen houdt mevrouw Minke Rienstra elke maandagochtend spreekuur in MFC it Klif van 8:30-12:30 uur. Voor het maken van en afspraak belt u: 06-57269461. Voor meer informatie kijkt u op dietistdefriesemeren.nl

Dagopvang

In de zogenaamde huiskamer van MFC ’t Klif is een dagopvang voor ouderen die enige ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben. Voor nadere informatie omtrent de doelgroep waarop deze zorg zich richt – er dient bijv. een indicatie voor afgegeven zijn! – kunt u contact opnemen met Talmahiem te Balk. Tel. 0514-608880 en vragen naar mevrouw Elske Woudstra.
De dagelijkse leiding en ook de verantwoordelijkheid voor het geheel berust bij Zorgcentrum Talmahiem te Balk.
Verdere informatie kunt u vinden op hofenhiem.nl

Zorgboerderij Bos-en Meerzicht

Ouderenzorg met een gouden randje waar gastvrijheid en het geborgen zijn centraal staan. Een ervaren particuliere ouderenzorgvoorziening gelegen in het prachtige bosrijke Gaasterland.
U kunt hier wonen als u weinig zorg nodig heeft, als u wijkverpleging geïndiceerd heeft gekregen vanuit de Zorgverzekeringswet, maar ook als intensieve, professionele zorg wenselijk is en u een indicatie heeft vanuit de WLZ ( een ZZP pakket). Meer informatie: BosenMeerzicht.nl

Kleurrijk zorgboerderij

Boerderij Kleurrijk is een plek waar men zichzelf kan zijn. Er is respect voor mens, dier, natuur en alles daar omheen. Mensen met een beperking krijgen de mogelijkheid een zinvolle bijdrage te leveren aan het geheel. Mensen met én zonder beperking kunnen bij Boerderij Kleurrijk zo zelfstandig mogelijk wonen, werken en genieten van vrije tijd en vakantie.  Meer informatie: boerderijkleurrijk.nl

Antonius Thuiszorg Oudemirdum

Het is fijn om langer thuis te kunnen wonen of eerder uit het ziekenhuis naar huis te kunnen gaan. Door alle soorten zorg te leveren en 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar te staan, doen we ons uiterste best om dit mogelijk te maken. We zijn een hecht team dat weet wat er speelt in de buurt. Ons team bestaat uit:

(Wijk)verpleegkundigen; (Wijk)ziekenverzorgenden; Verzorgenden; Hulpen in de huishouding.

Hierdoor kan álle zorg thuis door ons verzorgd worden. Van complexe verpleegkundige zorg tot hulp in de huishouding. Wij gaan graag met u in gesprek om de  mogelijkheden voor u te bekijken. Dit kan bij u thuis of bij ons op locatie.

Wij komen in Bakhuizen, Mirns, Nijemirdum, Oudemirdum, Rijs en Sondel. Meer info: zorgteam-oudemirdum

Verpleeg Collectief

Onze thuiszorg organisatie verleent particuliere zorg thuis in Friesland. Ons kantoor zit in Lochem, meerdere van onze zorgverleners wonen in Friesland Wij verlenen hier ook zorg thuis aan ouderen of chronisch zieken die plots hulp nodig hebben na ziekenhuisopname of verslechtering van chronische ziekte of dementie.

Zeker in deze tijden van enorme tekorten in de zorg is een volledig aanbod voor zorg zoekenden handig waarschijnlijk.

Indien u meer informatie of toelichting wenst geven we dit graag. Klik hier om verder te gaan op de pagina van Verpleeg Collectief.

Zuster Jansen

Zuster Jansen is een thuiszorgorganisatie die met kleine regionale teams actief is. Het brede zorgaanbod sluit altijd aan op de specifieke zorgbehoefte. Naast 24-uurs zorg en verpleging, specialiseren wij ons ook in zorg bij dementie. Aangezien wij zeer actief zijn in de gehele provincie Friesland, zo ook in Oudemirdum, hebben wij een speciaal zorgportaal ingericht waar inwoners meer informatie kunnen vinden Klik hier om verder te gaan op de pagina van Zuster Jansen.

Fryske Marren Vitaal

Fryske Marren Vitaal is een vereniging die sinds 2014 actief is voor alle senioren in de gemeente De Fryske Marren. Met de inzet van een innovatief en praktisch ingesteld bestuur, ondersteund door de ledenraad, zet de vereniging zich in om de belangenbehartiging voor en door senioren gestalte te geven. De vereniging vormt een schakelfunctie tussen senioren en organisaties, bedrijven en gemeente. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is onafhankelijk. “De vereniging houdt zich bezig met algemeen seniorenbeleid op het gebied van zorg, welzijn, wonen en mobiliteit.” Klik hier om verder te gaan op de pagina van Fryske Marren Vitaal.

Independer Zorgverzekering LogoIndepender Zorgverzekering

Voor een Independer overzicht van zorgverleners in de buurt van Oudemirdum, zoals Diëtistenpraktijk De Friese Meren en Fysiotherapie de Marren, klik op de link van Independer Zorgverzekering Vergoedingzorgaanbieders

 

 

Tandartsprakijk De Friese Meren LogoTandartspraktijk De Friese Meren

Voor meer informatie klik op de link van Tandartspraktijk De Friese Meren in Balk