Algemene informatie & historie

Welkom in Oudemirdum. Graag nemen wij u op deze pagina mee op een rondgang door het heden en verleden van ons mooie dorp.

Aldemardum

Oudemirdum ligt in het zuid-westen van de provincie Fryslân (Friesland) en behoort tot de regio  Gaasterlân (Gaasterland). Het dorp maakt sinds 2014 deel uit van de Gemeente De Fryske Marren. De Friese benaming van het dorp is Aldemardum. Inmiddels telt het dorp ongeveer 1.350 inwoners. Het dorp heeft winkelvoorzieningen en een eigen basisschool. Oudemirdum leent zich uitstekend voor toerisme. Het dorp telt meerdere campings en een bungalowpark. Aan de IJsselmeerkust heeft Oudemirdum haar eigen strandpaviljoen: de Hege Gerzen. Van april tot oktober is het hier prima vertoeven met een schitterend uitzicht over het IJsselmeer.

De Brink is het centrum van het dorp. Een heuse dorpspomp markeert het midden van de Brink. Rondom de Brink bevindt zich de horeca van het dorp. In de zomerperiode organiseert de Vereniging Oudemirdum Bruist (VOB) hier een evenementen programma. Meer informatie hierover vindt u elders op de site. Op nummer 4 van de Brink zijn het Bezoekerscentrum Mar & Klif en de VVV Waterland van Friesland. Hier kunt u terecht voor een exposities, kaarten, mooie fiets- en wandelroutes, tips en souvenirs.

Historie

Oudemirdum kent een lange en interessante ontstaansgeschiedenis. De naam ‘Oudemirdum’ komen we voor het eerst tegen in 1329, maar de vroegste nederzettingen bestonden al vóór 850. Archeologisch gezien is de oude dorpskern dan ook zeer interessant. Het dorp was in die tijd bekend onder de naam ‘Meretha’. Later onderging dit de verandering naar ‘Merthen’, ‘Maerdum’, ‘Merthum’ en ‘Mirdum’ en uiteindelijk naar ‘Oudemirdum’.

De oude dorpskern van Oudemirdum stamt uit de Late Middeleeuwen. Deze kern wordt gevormd door De Brink, de Kerk (tegenwoordig een Rijksmonument) en de Alde Buorren. In de 19e eeuw werd de dorpskern uitgebreid via de Jan Schotanuswei en de Kerkstraat, beiden verrijkt met klassieke boerderijen en woonhuizen aan weerskanten. De overige bebouwing dateert uit een veel recentere periode in onze geschiedenis en is veelal na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. We kunnen ons een goed beeld vormen van het leven in de 19e eeuw in Oudemirdum. Dit is grotendeels te danken aan de notities van het toenmalig hoofd van de Openbare School, de heer J.R. Baukema. Als schoolmeester, voorzanger, administrateur voor kerk en gemeente en in andere functies vervulde hij een centrale rol binnen het dorp. Niet alleen het landschap en de ligging van Oudemirdum worden in zijn stukken uitvoerig beschreven, ook de opbouw van de (beroeps)bevolking, de economische activiteiten, het kerkse leven en het onderwijs komen ruim aan bod. Oudemirdum is van oudsher een agrarisch dorp met een gekoppelde woon- en werkfunctie. Door de jaren heen zijn de economische activiteiten binnen het dorp op de achtergrond geraakt en resteert nu hoofdzakelijk de woonfunctie.

Omgeving

Het licht glooiende landschap, ooit ontstaan door de stuwende bewegingen van het landijs tijdens de voorlaatste ijstijd, wordt gekenmerkt door de vele weilanden en akkers, afgewisseld met bosrijke gebieden. Deze bossen fungeren als broedgebieden voor vele vogelsoorten. Bovendien vinden we er eekhoorns, hazen en reeën. Ook vossen, bunzingen, hermelijnen en wezels worden zo af en toe aan de bosranden gesignaleerd. De Gaasterlandse bossen staan vooral bekend om de aanwezigheid van de das. Er zijn inmiddels zo’n twintig dassenburchten gesitueerd in deze bossen. Om het natuurlijk leefgebied van de das te vergroten zijn er op diverse plekken zogenaamde ‘dassentunneltjes’ om het dier te beschermen tegen het verkeersgeweld. De das vinden we overigens ook terug als mascotte van bezoekerscentrum ‘Mar en Klif’. Ongeveer anderhalve kilometer ten zuiden van het dorp Oudemirdum ligt het IJsselmeer. Door afslag van de stuwwal door de voormalige Zuiderzee hebben zich aan de zuidkust van Friesland voor Nederland unieke kliffen gevormd, zoals het Oudemirdumer Klif, een belangrijk natuurgebied.