verenigingen

Plaatselijk Belang Oudemirdum

Lid worden van Plaatselijk Belang Oudemirdum? Mail naar secretariaat@oudemirdum.nl of penningmeester@oudemirdum. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 12,50 per jaar. Bij uw lidmaatschap ontvangt u vier keer per jaar dorpsblad it Pompeblêd.

Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat uit de volgende personen;

Voorzitter: Hylke Bandstra
Secretaris: Tiny Schotanus – Veldman
Penningmeester: Anne-Carine Verhage
Leden: Gerke Walinga, Saskia Tuinstra, Gerrit Kelderhuis, Hiskje Stellingwerff

De Redactie van It Pompeblêd: Astrid Huisman, Lisette Bokma, Rein Boonstra, Rommert van der Veen, Linda Quak, Hiskje Stellingwerff en Gatze Bokma.

Kopij voor It Pompeblêd kunt u sturen naar Redactie Pompeblêd

Voor vragen of suggesties richting Plaatselijk Belang: Mail het secretariaat

Telefoonnummers dagelijks bestuur;
Hylke Bandstra,  06-51632615
Tiny Schotanus – Veldman, 06-30401289

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Klik hier voor de Privacy verklaring van de vereniging.

Damclub Oudemirdum

OPROEP: NIEUWE LEDEN GEZOCHT VOOR DE DAMCLUB!!!
Damclub Oudemirdum is in 1932 opgericht, door de jaren is de club met een wisselend ledenbestand bezig met de damsport.

De damclub speelt op dinsdagavond zijn wedstrijden in MFC it Klif, vanaf 20.00 uur. Het seizoen is van eind september tot begin april. Damclub Oudemirdum is aangesloten bij de ZWH dambond, deze bond speelt in drie klassen met een promotie/degradatie regeling. Verder is er ieder jaar de damstrijd met Nijemirdum om de plaatselijke eer.
Nieuwsgierig? U bent u van harte welkom. Als u informatie wilt kunt u contact opnemen met:
Voorzitter D. Walinga, tel. 0514 – 571534
Secretaris. J. Kuiper, tel. 0514-571694 of Mail.

Vereniging Oudemirdum Bruist (VOB)

Het faciliteren en coördineren  van activiteiten in Oudemirdum, zoals Koningsdag, het zomerprogramma, Oud- en Nieuwjaarviering, festiviteiten op 2de Pinksterdag etc, etc. Deze verenging is het centrale punt voor het goed afstemmen van activiteiten.

Organiseren doen we samen: Ontspruit er een idee voor een evenement? Neem dan contact op met het VOB. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van vergunningen, budgetten, sponsoring, activiteitenkalender etc.

U kunt lid worden van de verenging en zo bijdragen aan een leefbaar en BRUISEND Oudemirdum. Lidmaatschap € 20,-.

Voor vragen en contact:
Voorzitter: Geeske Wortman
Penningmeester: Durk Agricola
Bestuursleden: Durk-Jan de Vries, Beitske Roosma, Raymond Klompsma, Hylke Bandstra.

zie onze eigen pagina

of mail naar vob@oudemirdum.nl

Begrafenisvereniging
“Memento Mori” Oudemirdum

Adresgegevens
begrafenisverenigingoudemirdum@gmail.com

Contactgegevens
Contact 1: Bode, Pieter Deinum, 0514-571771 of 06-25500361
Contact 2: b.g.g. 0514-562859
Contact 3: Secretaris, Sieger Boonstra, 06-41916127
Contact 4: Penningmeester, Tinus Muizelaar, 06-53646603

MFC it Klif beschikt over een aula.

lees hier meer informatie

SV NOK

De SV Nok is een zogenaamde omni sportvereniging, waarin de sporten voetbal, volleybal, tennis en gymnastiek onder gebracht zijn. De buitensporten vinden plaats op het sportpark aan de Fonteinwei 21  in Oudemirdum. De binnensporten vinden plaats in MFC it Klif.

Voor meer informatie volg deze link naar de eigen website van SV NOK.

Buurtverenigingen

De Buorrenhoeke:
Hinke Stienstra (voorzitter) 06 25 26 55 05
Linda Quak (penningmeester) 06 10 46 86 88
Per mail

De Grintfisker:
tel: 0514-571817

it Runtsje:
Sietie Verf-Beukens (voorzitter) 06-22 41 88 03
Paul de Jong (penningmeester) 06-51 00 09 41
of per mail 

Under de Toer:
tel: 0514-571798                   leonveltman@hotmail.com

De Ikebosker e.o.:
Voorzitter: Anne Hoogland: hoogland8@hotmail.com
Secretaris: Jappie Stegenga: jappiestegenga@hotmail.com of tel: 0514-571787

EHBO vereniging

EHBO vereniging Oudemirdum bestaat nu 30 jaar. Gedurende deze tijd zijn vele Oudemirdummers lid geweest. Op dit moment staat het ledental op 40. Deze leden volgen ieder jaar een herhalings cursus. Niet alleen om de nodige vaardigheden te oefenen maar ook om op de hoogte te worden gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verbandmiddelen en reanimatie technieken. Tevens biedt de vereniging EHBO diensten bij evenementen die in Oudemirdum en omstreken georganiseerd worden.

Per jaar zijn er zo’n 20 evenementen die variëren van schoolvoetbal tot Concours Hippique, van Outdoor dag tot Fiets 11-steden tocht. In de meeste gevallen beperkt de benodigde hulp zich tot het behandelen van wespensteken, het verwijderen van een teek en het verbinden/verzorgen van kleine snij- en schaafwonden. Maar soms is wat meer nodig bijvoorbeeld het herkennen van onderkoelings- of oververhittings verschijnselen bij de Fiets 11-stedentocht en de daarbij noodzakelijke verzorging, ruiters die letsel oplopen en, in het ernstigste geval, de noodzaak van een reanimatie en het gebruik van een AED. Wat te doen, en zeker ook wat Niet, wordt geleerd in de EHBO basiscursus en de jaarlijkse herhalingen cursussen. Handige kennis waarvan men veel nut heeft, ook in de huiselijke sfeer.

Voor nadere inlichtingen over en aanmeldingen voor lidmaatschap of deelname aan een basiscursus kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Feike Stegenga, mail Feike en/of Idzard Pruiksma, mail Idzard