Provincie trekt beurs voor plannen extra busvervoer – Regionale bijeenkomsten

Provincie trekt beurs voor plannen extra busvervoer – Regionale bijeenkomsten

Overgenomen uit Sneeker Nieuwsblad 20 juni 2024

Provincie trekt beurs voor plannen extra busvervoer
De provincie Fryslân daagt dorpen en wijken uit om plannen in te dienen voor een uitbreiding van het openbaar vervoer in de provincie. De provincie stelt de komende jaren 4 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die een waardevolle aanvulling vormen op het openbaar busvervoer dat Qbuzz vanaf eind dit jaar (2024) gaat aanbieden.

Plannen indienen
Initiatiefnemers moeten bij het indienen van een plan rekening houden met een aantal aspecten: toekomstbestendigheid, duurzaamheid, het aantal vrijwilligers een een globale inschatting van de kosten.

Regionale bijeenkomsten
Om deze aanpak bekend te maken en om ideeën op te halen, organiseert de provincie zes regionale bijeenkomsten, onder andere in Balk (3 september 2024) en IJlst (18 september 2024).
NB: Gegevens over locatie en tijd nog niet bekend (volg de updates op de evenementen agenda hier).

Qbuzz cartoon. Plannen uitbreiding openbaar vervoer Fryslân 2024