Enquête Buurtsupermarkt – Behoud Buurtwinkel

Enquête Buurtsupermarkt – Behoud Buurtwinkel

Januari 2024
Beste bewoner van Oudemirdum,
Wij vragen uw aandacht voor het onderwerp “De toekomst van onze buurtsupermarkt in 2024”
Uw buurtsupermarkt staat onder druk. De omzet daalt en de kosten stijgen. De buurtsupermarkt vervult een cruciale rol: deze levert dagverse en andere producten, ensa een scala aan diensten. De buurtsupermarkt is ook een sociale verbindende factor, die zodoende bijdraagt aan de kwaliteit van wonen in het dorp.

Update 21 februari 2024
De enquête over de toekomst van de buurtsupermarkt is afgelopen. De verzamelde formulieren worden doorgestuurd en verwerkt. Dank voor uw bijdrage aan de informatievergaring.

Enquête
Vanuit de buurtsupermarkt ondernemers (een tiental) is een enquête opgesteld om te onderzoeken op welke wijze de winkels behouden kunnen blijven. Wij vragen om de papieren enquête in te vullen die in de winkel ligt. Uw mening telt en met de antwoorden kunnen we het aanbod nog beter laten aansluiten op de behoefte. U kunt met het invullen van de enquête ook een prijs winnen: een boodschappenpakket ter waarde van € 50 (de winnaar wordt in maart 2024 bekendgemaakt). Kijk op de website van LekkerMakkelijk Hamstra Oudemirdum.

We danken u voor de betrokkenheid bij de buurtsupermarkt.

Vragen uit de enqûete (voorbeelden, de volledige lijst ligt in de winkel)

  • Wat is de samenstelling van uw huishouden?
  • Van welke producten en/of diensten van de buurtsupermarkt maakt u gebruik?
  • Welke producten of diensten ontbreken volgens u nog?
  • Hoe belangrijk zijn lokale producten voor u?
  • Hoeveel besteedt u gemiddeld per week in de buurtwinkel?
  • Wat vindt u goed aan de buurtwinkel? Wat kan beter?
  • Bent u bereid vaker en meer bij de winkel te kopen?
  • Zou u meer gebruik maken van de buurtwinkel als u een bestelling via een app kan doorgeven?
  • Vormen de openingstijden een zodanige belemmering dat u elders koopt of bestelt
  • Zou u als vrijwilliger in de winkel willen werken of als bezorger
  • Zou u bereid zijn tot een jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan een dorpscoöperatie om de winkel in stand te houden?
  • Zo ja welk bedrag zou u willen bijdragen?

(De sluitingsdatum invullen enquête is niet bekend bij de webredactie)