Indie tentoonstelling Balk

Indie tentoonstelling Balk

Gaasterland en de oorlog in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea 1942-1962

Na anderhalf jaar kon op 26 januari jl. eindelijk de tentoonstelling ‘Gaasterland en de oorlog in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea’ in de bibliotheek van Balk van start gaan. De bedoeling was om deze tentoonstelling van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân (HWG) in 2020 te houden, tegelijk met ‘75 jaar Vrijheid’ in Mar & Klif in Oudemirdum. Maar alle lockdowns gooiden steeds roet in het eten.

 

Doelstelling van de Stichting HWG  is om zonder oordeel de aandacht te vestigen op die nare periode voor de militairen en de achterblijvers. De laatste tijd komt er veel aandacht voor deze oorlogsperiode en het is goed te weten welke impact dit op de regio Gaasterland heeft gehad.

De Stichting steekt veel energie in het achterhalen van een pasfoto en de gegevens van de 163 mannen (en 1 vrouw) die destijds, al of niet vrijwillig, vanuit Gaasterlân-Sleat naar Nederlands-Indië vertrokken. Op dit moment zijn er foto’s van 120 personen. Daarnaast is er aandacht voor 20 personen die tussen 1942 en 1945 in Indië overleden zijn tijdens de oorlog met Japan. Zij waren vanwege hun werk of familiebetrekking al eerder naar Nederlands-Indië vertrokken. Ook is er aandacht voor enkele Gaaasterlanders die meevochten in de Korea-oorlog van 1950-1953.

 

De tentoonstelling is tijdens de openingstijden van de bibliotheek te bezoeken en is tot 1 september geopend.

Op de foto de krasse 93-jarige Indiëganger Ing. Johannes (“Joop”) Thibaudier uit Balk, geboren in  Harich. Hij was de eerste die op 26 januari 2022 om 14.30 uur de tentoonstelling bezocht, waarmee die voor geopend verklaard werd. Johannes Thibaudier heeft zijn Indië-ervaringen opgeschreven. Van eind juni 1948 tot halverwege augustus 1950 was hij in dienst.

Op de foto wijst hij zijn eigen foto aan uit de Indiëtijd.

 

Voor nadere inlichtingen:

J.G. Vogelzang, jgvogelzang@gmail.com. Mob.: 0648803642