Glasvezel Delta-Glaspoort

Glasvezel Delta-Glaspoort

Beste dorpsgenoten,

 

Nogmaals een brief van ons inzake glasvezel.

Als bestuur willen wij maar een ding: glasvezel voor ons dorp. In het belang van toekomstige leefbaarheid, want snel internet is daarvoor een noodzaak.

Wij zijn daartoe steeds in gesprek geweest met Delta Fiber, zijnde de opvolger van DFMopGlas. Dit, in de omstandigheid dat Delta steeds de enige partij was die de bereidheid uitsprak om de kleine dorpen van glasvezel te voorzien.

Inmiddels heeft zich in ons dorp Glaspoort gemeld, die ook glasvezel wil aanleggen. Dat heeft ons verrast. Wij waren daarvan niet op de hoogte, wisten niets van deze partij en gezien de afspraken die er zijn met Delta over de aanleg, waren we er in eerste instantie ook wel geschrokken: Ontstaat daarmee niet het risico dat er weer geen glasvezel komt als blijkt dat beide partijen niet voldoende marktaandeel behalen?

Wij hebben inmiddels een gesprek gevoerd met mensen van Glaspoort. Duidelijk is dat dit bedrijf het voornemen heeft en daaraan vasthoudt om – net als Delta- dit voorjaar in Oudemirdum te gaan aanleggen.

Vanuit Plaatselijk Belang blijven we een goed gevoel houden bij Delta Fiber. Met name de korte lijnen tussen Delta Fiber en ons, en daarbij het contact middels Technisch Bedrijf Bokma, zal veel inwoners heel laagdrempelig helpen over te gaan op glasvezel. Zo’n aanspreekpunt in het dorp vinden wij een belangrijk onderdeel van de aanpak. Daar komt nog een interessante sponsoractie bij voor het hele dorp, daar komen we nog op terug. Die actie was al in gang gezet en is voor ons niet bepalend geweest in onze voorkeur.

Overigens vernamen wij dat er ook bij Delta Fiber geen verplichting is een abonnement af te nemen en wordt dus, net als bij Glaspoort, zonder voorwaarden de aansluiting gratis in de meterkast gemonteerd. Ons advies: ga dat supersnelle internet ook proberen, ervaar hoe het ook kan.

Kennelijk is er ruimte in de markt voor twee glasvezelnetwerken. Dat bevestigt dat glasvezel de toekomst heeft. Wij realiseren ons dat twee vergelijkbare netwerken onlogisch overkomt. Eerst hadden we niks en nu twee partijen. Dat is dus het gevolg van marktwerking en dat hebben we (helaas) niet in de hand.

Wat we evenmin in de hand zullen hebben is grip op het proces van aanleg. Daar heeft de gemeente een coördinerende rol op zich moeten nemen met als doel het zo beperkt mogelijk houden van overlast.

Het leek ons goed jullie te informeren hoe wij er als bestuur instaan en hopen hiermee meer duidelijkheid te hebben gegeven over wat er speelt.

 

Fijn weekend!

Bestuur PB Oudemirdum