Boek Plaatselijk Belang harich-Ruigahuizen

Boek Plaatselijk Belang harich-Ruigahuizen

Voorinschrijving Boek 100 jaar Harich
Boek 100 jaar Harich
, 100 jaar Harich in verhalen, anekdotes en foto’s in een boek met ruim 320 bladzijden! 4 Jaar is de boekcommissie van Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen bezig geweest met dit fraaie boek en het boek ligt inmiddels bij de drukker. Een hele mijlpaal!

Belangstelling?
Heeft u belangstelling voor het boek 100 jaar Harich? Het boek kost bij voorinschrijving € 25,-. U kunt voorinschrijven t/m 18 november 2021.
Na 18 november 2021 kost het boek € 30,- Het boek kan te zijner tijd in Harich op diverse punten afgehaald worden. Bij bestelling van het boeken informeren wij u hierover.

Uw voorinschrijving kunt u mailen naar: pbharichruigahuizen@gmail.com onder vermelding van:
naam, adres, postcode, woonplaats, 06-nummer en hoeveel boeken u wenst.
Natuurlijk mag u het ook doorgeven aan één van de bestuursleden van Plaatselijk Belang.

En natuurlijk zegt het voort, tegen vrienden, bekenden en oud-inwoners!

Uiteraard ook leuk om cadeau te geven!

Met vriendelijke groet,

Sipke Westra, Douwe Koopmans, Kees Kunst, Sietse Veldman, Hielkje van der Goot, Rommy Elgersma en Nelleke Terluin

Tags:

Share:

1 Comment

  1. Fryske Marren Vitaal

    Says oktober 20, 2021 at 09:29

    […] Nieuwsbrief […]

Comments are closed.