Persbericht Himmelaksje

Persbericht Himmelaksje

Iselmarkust foar grut part himmele troch jongeren

 

Op 15 en 18 oktober wordt in de ‘Himmelaksje Iselmar’, de Friese Ijsselmeerkust onder handen genomen. Een groot deel daarvan komt op het conto van jongeren.

De’ Beach clean up’ van de Mokkebank en het Oudemirdumerklif staat zoals ieder jaar gepland in de Gaasterlandse Natuurweek. Pubers, schoolkinderen en hun ouders of pakes en beppes maken die bijzondere natuurgebieden op 18 oktober weer schoon. Daarvoor worden op 15 oktober de andere delen van de Ijsselmeerkust aangepakt. Waarbij de leerlingen bovenbouw van de MAVO van het Zuyderzeecollege het hele stuk tussen Lemmer en De Hege Gerzen voor hun rekening nemen.

 

“De jongeren binne har der hjoeddedei ornaris wol fan bewust dat wat je fuortgoaie, dêrmei net fuort is. Dat it earne op it lân of yn see bedarret. En mochten se dat noch net witte, dan komme se dêr achter yn sa’n Himmelaksje”, aldus Jelle Siemonsma, dosint fan it Zuyderzeecollege. “Wij as skoalle fine dat wij in taak ha. Belutsenens en moeting, dat binne útgongspunten foar ús skoalle. Dêr heart de natuerbeleving uteraard ek bij. En de learlingen fine it fijn om te dwaan.”

 

15 oktober ’s middags zullen de vele vrijwilligers uit de buurt vooral bij de recreatieve stranden de rommel opruimen. “Je hert kloppet foar de Iselmar en de kliffen, dan is it fijn om konkreet wat dwaan te kinnen.” Opgave voor it ‘himmeljen’ op 15 maart, ’s middags van 12.30 – 16.00, is mogelijk bij Baukje Miedema, 0657621330.

Als het aan de deelnemende organisaties ligt, blijft het hier niet bij. In stukken waar riet staat kun je nu niet komen. Ook zullen de zuidwesterstormen later nog veel rommel naar de kust stuwen. Het plan is daarom om de actie te herhalen op 12 maart. Dat wordt dan de “Grutte Himmelaksje”, want voor het ploeteren door de grote stukken riet zijn heel veel mensen nodig.

 

 

Comité Geen Zandindustrie IJsselmeer

Geen zandindustrie IJsselmeer