Loslopende katten in weidegebieden

Loslopende katten in weidegebieden

We weten allemaal dat het slecht gaat met onze ‘greidefûgels’. De aantallen grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters – om maar een paar soorten te noemen – lopen terug. We doen er van alles aan om die afname te stoppen, want de weidevogel hoort bij het Friese landschap. En u kunt ons daarbij helpen! Door extra te letten op uw kat. Katten zijn mooie en gezellige huisdieren, maar hun jachtinstinct is nog steeds intact. We weten dat huiskatten op hun zwerftochten ook in weilanden komen en daar op dieren jagen. Dat zien we bijvoorbeeld op de beelden van wildcamera’s in onze terreinen. Ze jagen op kleine zoogdieren, maar ook op de kuikens van weidevogels. Vogelwachters zien dit ook in het veld. Het is eenvoudig te voorkomen. U kunt uw poes of kater tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juni ’s nachts binnen houden. Of u bint ze een belletje om. Kleine moeite, groot plezier. Zo zorgen we er samen voor dat weidevogelkuikens een grotere overlevingskans hebben.

Staatsbosbeheer Súdwest-Fryslân en Vogelwacht Oude- en Nijemirdum