Ho! Net yn’e kliko!

Ho! Net yn’e kliko!

In september 2018 zijn in gemeente De Fryske Marren twee lokale campagneteams, in Joure en in Skarsterbrêge, gestart met de afvalcampagne Ho! Net yn ‘e Kliko! In 2019 krijgen ook alle andere kernen in De Fryske Marren de mogelijkheid om deze campagne op te pakken, onder begeleiding van Netwerk Duurzame Dorpen. Via deze oproep willen we ook ons dorp vragen om aan de campagne mee te doen en een campagneteam van enkele dorpsbewoners samen te stellen.

Ho! Net yn ‘e Kliko! is een paar jaar geleden ontwikkeld door inwoners van vier Friese dorpen omdat zij ontdekten dat Friese huishoudens nog heel veel afval verkeerd weggooien. Als alle Friese huishoudens hun afval goed gescheiden zouden weggooien, zouden we onze restafvalberg in één keer kunnen halveren. En dan zouden er ook niet zoveel waardevolle grondstoffen in de afvaloven verdwijnen, zoals nu gebeurt met verkeerd weggegooid papier, glas, textiel, GFT en elektrische apparaten.

lees hier het gehele verhaal