IUCN oproep IJsselmeer

IUCN oproep IJsselmeer

IUCN doet oproep om ecosysteem IJsselmeer te behouden, een Water-natuurgebied van Wereldwijd belang The International Union for Conservation of Nature – De IUCN – heeft een dringend beroep gedaan op de gemeenteraad van de Fryske Marren om het zandwinnigsplan in het IJsselmeer af te wijzen. De IUCN is een internationaal samenwerkingsverband dat zich bezig houdt met natuurbehoud en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Zij is in 174 landen over de hele wereld vertegenwoordigd en heeft als enige natuurorganisatie de status van waarnemer bij de Verenigde Naties. Zij nam ook het initiatief tot de oprichting van het Wereld Natuur Fonds. Meer dan 12.000 wetenschappers dragen bij aan het werk van de IUCN. De brief is namens de IUCN geschreven door de voorzitter van de Commissie Ecosysteem Management, mevrouw Angela Andrade. Mevrouw Andrade stelt in haar brief, dat het IJsselmeer een gebied is van internationaal belang, en met haar ‘’wetlands’’ – aanliggende moeraslanden – tot een van de waardevolste ecosystemen ter wereld behoort. Daarom is het IJsselmeer al in de begin jaren zeventig onder het verdrag van Ramsar – mede ondertekend door de Nederlandse overheid – erkend als water-natuurgebied van internationaal belang. Dit is nog eens versterkt door de aanwijzing als Europees Natura 2000 gebied. Ook de ondiepten langs de Friese kust worden in dit verband genoemd als zeer waardevol. Op de lijst van beschermde diersoorten blijkt een imposant aantal van 22 voor te komen in het Ijsselmeer-gebied. De verandering van dit kwetsbare ecosysteem door de beoogde zandwinning zal volgens de IUCN zodanig grote gevolgen hebben, dat herstel niet meer mogelijk zal blijken. De IUCN heeft herhaaldelijk aangetoond dat de tegenstelling tussen natuur en economie niet deugt. Duurzame ontwikkeling kan alleen gerealiseerd worden met oplossingen die op de natuur gebaseerd zijn. Bestuurders moeten dus werken met de natuur, niet er tegenin. En ze moeten daarbij respect tonen voor het cultureel erfgoed dat met het ecosysteem vervlochten is. Daarmee zijn zowel de mens als de natuur gediend. Beiden zijn afhankelijk van een gezonde werking van de ecosystemen in het IJsselmeer. De IUCN doet dan ook een dringend beroep op de gemeenteraad van de Fryske Marren om de uitzonderlijke kwaliteiten van het IJsselmeer gebied te behouden en juist te versterken.