De Brink

De Brink

Maandag 17 september start aannemer Joost Visser, in opdracht van de gemeente De Fryske Marren, met de herinrichting van De Brink. De eerste week zal het werk voornamelijk bestaan uit voorbereidend werk. In de daaropvolgende week wordt er begonnen met het opbreken van de verharding. Vanaf de zijde van De Kwikkebei wordt begonnen met de werkzaamheden. De verharding wordt in fasen aangepakt. Het werk zal uiterlijk vrijdag 30 november 2018 gereed zijn.

We houden de overlast beperkt
Uiteraard gaan we ons best doen om de overlast tot een minimum te beperken, enige overlast is onvermijdelijk. Wanneer de werkzaamheden consequenties zal hebben voor u als bewoner of ondernemer dan zal u hier tijdig door de aannemer vanop de hoogte worden gesteld. Dit bijvoorbeeld als de auto tijdelijk ergens moet worden geparkeerd. Er zullen maatregelen getroffen worden om winkels/horecagelegenheden voor voetgangers en mindervaliden bereikbaar te houden tijdens de uitvoering. Eventuele bevoorrading zal nader met de ondernemers worden afgestemd.