Home  Print    

Dorpsbelang

Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat uit de volgende personen;

 

veldkoe.jpg

Voorzitter: Jappie Stegenga
Vice-voorzitter:Gatze Bokma
Secretaris:Tine Bandstra
Penningmeester:Anke Heemskerk
Leden:

Catharinus de Jong

Gatze Bokma

Sikke Roosma

Gerke Walinga


De Redactie van "It Pompeblęd" bestaat uit;

 

Wieke Limburg

Rein Boonstra

Gea Liefhebber

Sita Bokma

Hylke Bandstra


Kopij voor in het "Pompeblęd",

kunt u sturen naar de redactie.

 

Voor vragen of suggesties richting Plaatselijk Belang;

mail het secretariaat.

 

Telefoonnummers dagelijks bestuur;

Jappie Stegenga;  0514-571852

Tine Bandstra;     0514-750900