Zandwinning

Hieronder op volgorde van datum informatie over de zandwinningsplannen voor de kust van Oudemirdum.

Film over zandwinning IJsselmeer

Maart 2024:

Dreiging zandwinning blijft (Balkster Courant)

Februari 2024:
DMF: Besluiten college. Notitie reikwijdte en detailniveau programma zandwinning IJsselmeergebied.

2020:
De gemeente De Fryske Marren kan de zandwinningsfabriek midden in een natuurgebied in het IJsselmeer bij Oudemirdum wel degelijk stoppen als ze zegt dat ze het niet wil. De provincie kan het flatgebouw van 7 verdiepingen en 30 meter hoog, dat 30 jaar lang zand gaat winnen dan nog wel aanwijzen, maar de kans dat dit gebeurt is erg klein. Want, de provincie heeft een jaar geleden een plan (Natura 2000) opgesteld waarin de natuur van het IJsselmeer alle mogelijke bescherming wordt geboden. Ze moet dan wel met hele goede argumenten komen als ze dit plan dan in dat kader nog overeind kan houden.

Met dit zandwinningsplan waarbij flora en fauna worden aangetast, blijft daarvan helemaal niets heel als de Raad van State zich daarover buigt. De Milieu Effect Rapportage waarin geschreven staat dat het allemaal wel meevalt (en die de gemeente nog steeds leidend vindt) met de overlast is bovendien niet geloofwaardig. mBegin van industrialisering van het IJsselmeer. Hij liet weinig heel van het rapport, van de argumenten en van de wijze waarop het bedrijf, de provincie en Rijkswaterstaat de procedure willen doordrukken. Bovendien zei hij dat dit de opmaat is voor een totale industrialisering van het IJsselmeer, terwijl alle partijen continue de mond vol hebben van natuurbescherming.

De gemeente verdient 3 miljoen met de zandwinningsfabriek die dag en nacht het geluid van een opstijgend vliegtuig maakt (in de MER wordt gesproken van een stofzuiger), vissen en vogels wegjaagt omdat er continue bewegingen in het water zijn en het nooit meer donker in het IJsselmeer zal zijn. Voor de omwonenden heeft het bovendien een enorme impact en ook toeristen zullen het gebied voortaan mijden omdat het gedaan is met de rust. ’zo stelden natuurorganisaties en vertegenwoordigers van de bewoners rondom het gebied. In een film over zandwinning IJsselmeer waarin tegenstanders het plan uiteen zetten en hun argumenten geven, is ook een reactie gevraagd aan Smals, de Provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente. Die wilden dat niet. Gemeente De Fryske Marren  heeft over dit project veel informatie verzameld en samengebracht op een mini-website (d.d. 04-2024 niet meer online).

December 2020:
Ried fan Steat hellet definityf streek troch sânwinning Koninklijke Smals yn Iselmar | Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)

Oktober 2020:
Persbericht-Hoorzitting-Zandwinning-IJsselmeer-bij-Raad-van-State-met-kaart

Juli 2019:
verkorte procedure van Smals tegen Raad van State afgewezen

April 2019:
Actiecomité oproep Raad van State

Maart 2019:
Persbericht: IJsselmeer-Petear met Provincie Fryslan

Februari 2019:
Filmpje: Ons IJsselmeer. met dank aan de Gaasterlandse bevolking
Raad stemt tegen zandwinning
LeeuwarderCourant: Analyse zandwinner
JousterCourant: Grote opkomst 4 febr.
Balkster Courant: Smals is boos en eist vergunning
Leeuwardencourant: Hakken in het zand

Januari 2019:
IUCN oproep ecosysteem IJsselmeer te behouden
Moandei 4 febrewaris mei de Gaasterlân express nei De Jouwer!
CDA leden vergadering
BalksterCourant: Extra Petear
BalksterCourant: straks geen uitzicht meer
BalksterCourant: Bijna 13000 handtekeningen tegen
BalksterCourant: Kies voor groen!
BalksterCourant: Feit en fictie rond zandindustrie
GrootFryskemarren: Feit of Fictie
Persbericht feit en fictie
GrootFryskemarren: Aldjiersploech

Balksterkrant: Burgemeester DFM

December 2018:
Brief Actiegroep zandwinning nee
Balkstercourant 27-12 Burgerpartij tegen
Balkstercourant 20-12 Waarom bleef het zo lang stil
Brief Plaatselijk Belang Oudemirdum
Brief Comité Geen Zandindustrie IJsselmeer
Balkstercourant 3-12 ingezonden brief CDA
CDA standpunt

November 2018:
Omroep Friesland
NRC
Hart van Nederland
Balkstercourant
LeeuwardenCourant
Vroege Vogels
GrootsdeFryskeMarren
Sneekernieuwsblad
Zeepost

April 2018:
Natuurmonumenten

Hieronder de plannen van Smals uitgelegd op hun website
project IJsselmeer (d.d. 04-2024 niet meer online).

Sinds 1977 heeft het ministerie al een ontwerpnota over dit onderwerp.

Achtergrond informatie over de gevoerde onderzoeken naar Industriezandwinning

De website van Ruimtelijkeplannen geeft onderstaande kaart weer. Hierop is goed te zien hoe groot de impact is.