Motie Bestrijdingsmiddelen Gaasterland door GL FNP PvdA D66 VVD CU NCPN_juli 2020