Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Oudemirdum

 

Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Oudemirdum
Details
#
Datum

19 October 2020

#
Tijd

20:00 pm-21:30 pm

#
Locatie

MFC it Klif

Algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Oudemirdum op maandag 19 oktober 2020 om 20:00 uur in MFC ‘It Klif’

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen jaarvergadering 2019…
5. Jaarverslag 2019 (zie Lentenummer van It Pompebled!)
6. Financieel verslag 2019
7. Kascommissie en benoemen nieuw lid*
8. WABP (App voor buurtpreventie), niet als gebruik voor huisdieren!
9. Punten buurtverenigingen en deze bespreken met PB
10. 60-30 km aanpassing voor Dorp Oudemirdum??
11. Catharina Zeldenrust (onze dorpencoördinator)
12. Agent Dirk Hebing
13. Bestuursverkiezingen*
14. Pauze
15. Stelt zich voor: Janneke van der Meulen en/of Francien Bekius van Sociaal werk de Kear
16. Natuurreportage door Jan Tijsma
17. Rondvraag
18. Sluiting

Met betrekking tot punt 7 geldt dat:
● De leden van de kascommissie zijn Geeske Roosma en Rommert van der Veen. Geeske Roosma zal de kascommissie verlaten en tijdens deze vergadering zal er een nieuw commissielid gekozen moeten worden

Met betrekking tot punt 13 geldt dat:
● Aftredend als bestuurslid (voorzitter)) en wel herkiesbaar Jappie Stegenga
● Aftredend als bestuurslid (penningmeester) en niet herkiesbaar Anke Heemskerk
● Bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid Saskia Tuinstra
● Bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid (Penningmeester) Anne-Carine Verhage
● Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor de vergadering

Na de pauze een bijzondere natuurreportage door Jan Tijsma.