Aankondiging: Liander werkt in Oudemirdum aan het energienet, juni t/m november 2024

Aankondiging: Liander werkt in Oudemirdum aan het energienet, juni t/m november 2024

Brief Liander d.d. 30 mei 2024 verspreid onder de inwoners van Oudemirdum

Samenvatting van de brief
Liander werkt aan het energienet. Aanleiding is de toename in gebruik en productie van energie, o.a. voor verlichting, verwarming, elektrisch koken en het opladen van auto’s.

Liander vervangt of vernieuwt het elektriciteitsnetwerk in Oudemirdum. Onderdeel is de plaatsing van een elektriciteitshuisje, waarvan de locatie in overleg met de gemeente is bepaald.

Periode en uitvoering werkzaamheden
Het werk is gepland van ca. 3 juni 2024 t/m 1 november 2024. Dit gebeurt in samenwerking met diverse (onder)aannemers.

Gevolgen voor de bewoners
Bij het aanleggen van nieuwe kabels wordt wellicht tijdelijk de spanning van de kabels gehaald. Gevolg is dat er mogelijk korte tijd geen stroom is. Uiterlijk 3 werkdagen van tevoren wordt een bericht verstuurd met de datum, tijdstip en de geschatte duur van de stroomonderbreking.

Vooraf en gedurende het werk wordt in de buurt materiaal op geslagen. Hierbij wordt getracht de overlast tot een minimum te beperken.

Woning of bedrijfspand worden zo goed mogelijk bereikbaar gehouden. Het kan zijn dat tijdens het werk (een deel van) de stoep en/of weg niet beschikbaar is. Over opgebroken weggedeelten worden loopplanken neergelegd. Het werkgebied wordt afgezet en er worden waarschuwingsborden geplaatst.

Vragen?
Voor vragen is de Liander klantenservice bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Telefoonnummer: 088 542 64 44. Noem dan het referentienummer dat bovenaan de brief staat.

Liander Logo