enquete DFMCentraal.nl

enquete DFMCentraal.nl

Beste mensen,

Een paar jaar geleden is in onze gemeente het communityplatform DFMcentraal.nl ontstaan. Het doel van dit platform is om de samenleving met elkaar te verbinden. Inwoners van de gemeente kunnen elkaar op dit platform vinden, berichten delen, hulp vragen en aanbieden, welzijnsorganisaties vinden en meer doen!  Het platform wordt volledig door vrijwilligers gerund.

Wij hebben geconstateerd dat het platform DFMcentraal.nl tot nu toe weinig wordt gebruikt. Daarom zijn wij aan het onderzoeken of er wel behoefte aan is. Wij willen dan ook graag van de inwoners van onze gemeente horen waar zij behoefte aan hebben. Op de website van de gemeente staat een enquête, die inwoners kunnen invullen. Volledig anoniem en het kost maar max. 10 minuten. De enquête is te vinden via de website van de gemeente met de volgende link: https://www.defryskemarren.nl/welke-platformen-gebruikt-u-binnen-de-gemeente.

Omdat er nog niet heel veel inwoners aan de enquête hebben meegedaan, brengen wij deze graag onder jullie aandacht. Ons verzoek aan jullie is of jullie de enquête via jullie eigen kanalen (Facebookpagina, dorpskrantje, website PB of dorp) onder de aandacht willen brengen bij de inwoners in jullie eigen dorpen.  Dan gaan er vast meer inwoners aan meedoen en hoe meer respons, hoe beter we kunnen beslissen hoe we verder moeten.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,

Catharina Zeldenrust
dorpencoördinator
Gemeente De Fryske Marren