DFM op glas

DFM op glas

De Fryske Marren krijgt glasvezel!

In het hele buitengebied, dus in het hele gebied van de Fryske Marren buiten de bebouwde kom, wordt glasvezel aangelegd.

Daarnaast zijn er 24 kernen die ook verzekerd zijn van de aanleg van glasvezel. Zij hebben gezamenlijk het gemiddelde van 35% gehaald, de een glansrijk, de ander met de hakken nog net niet over de sloot. Maar die laatsten komen ook er ook, zij delen nu mee in het succes van anderen.

Er zijn 9 grotere kernen die met hun score te zwaar drukken op het gemiddelde van de kleine kernen. Indien we aan het gemiddeld te halen percentage van 35% over alle dorpen vasthouden, krijgen de kleine kernen geen glasvezel, ondanks dat deze vaak ver boven de 60% scoren in het binnengebied.

We hebben om die reden een knip gezet in de berekening en de 9 kernen met meer dan 400 aansluitingen niet op het gemiddelde laten drukken.

We zien dat deze 9 grotere kernen, ieder om eigen redenen, een beetje achterblijven.  Met deze 9 dorpen zijn we in gesprek over een specifieke aanpak om het draagvlak te vergroten, want de behaalde aantallen zijn echt goed, het percentage echter nog niet. Ook wij leren hiervan dat grotere kernen hun eigen aanpak vragen. Het zijn echt geen onoverkomelijke aantallen aanmeldingen die zij nog nodig hebben en we gaan er met elkaar de schouders onder zetten!

Een van de zaken die bij deze vervolgaanpak hoort  is een verlenging van de termijn van aanmelden. Nu dat toch voor deze kernen nodig is, hebben we ervoor gekozen op alle postcode/huisnummers die nog niet aangemeld zijn een verlenging te bieden. Zo kan een ieder die nog niet aangemeld heeft tot 1 september nog zonder extra kosten mee doen.

Terug naar uw dorp. U vindt het vast interessant te weten wat de scores zijn in uw dorp: Oudemirdum

Buiten bebouwde kom:                47,7%
Binnen bebouwde kom:               17%

De buiten de bebouwde kom gelegen aansluitingen zijn zeker van snel internet. Dat komt er !

Oudemirdum kern is een van de 9 kernen met meer dan 400 adressen. Oudemirdum blijft ook achter qua percentage en we willen nagaan hoe dat kan. We zien dat er relatief veel huurwoningen zijn, die laat in de campagne geïnformeerd zijn. Mogelijk is dat een reden. Graag gaan we in overleg met het bestuur en lokale wederverkopers om na te gaan welke actie we kunnen oppakken om de nog 85 benodigde aansluitingen te overtuigen mee te doen en daarmee Oudemirdum ook volledig mee te nemen op het netwerk van de toekomst.

Team DFM