VOB

Vereniging Oudemirdum Bruist kortweg VOB organiseert jaarlijks diverse activiteiten.

Het doel van deze vereniging is het faciliteren en coördineren van activiteiten in Oudemirdum, zoals Koningsdag, het zomerprogramma, Oud- en Nieuwjaarsviering, festiviteiten op 2e Pinksterdag etc, etc. Deze verenging is het centrale punt voor het goed afstemmen van activiteiten.

Organiseren doen we samen: Ontspruit er een idee voor een evenement? Neem dan contact op met het VOB. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van vergunningen, budgetten, sponsoring, activiteitenkalender etc.

U kunt lid worden van de verenging en zo bijdragen aan een leefbaar en BRUISEND Oudemirdum. Lidmaatschap € 20,-.

Voor vragen en contact:
Voorzitter: Geeske Wortman
Penningmeester: Durk Agricola
Bestuursleden: Durk-Jan de Vries, José Andela, Raymond Klompsma, Hylke Bandstra.

 

Notulen jaarvergadering 2019 staan hier