Uitvoeringsplan Versterking Friese IJsselmeerkust

Beste Dorps- en Stadsbelangen langs de Fryske Iselmarkust.

240429 IJsselmeerkust shutterstock_2076835507-1440x485Deze pagina geeft informatie over de historie en de voortgang van het project Uitvoeringsplan Versterking Friese IJsselmeerkust. De informatie komt van de Wurkgroep Fryske Iselmarkust.

Status en versiebeheer
Deze informatiepagina is aangemaakt in april 2024; als er nieuws is, wordt deze pagina bijgewerkt.

Wurkgroep Fryske Iselmarkust
Strand IJsselmeerkust bij De Hege Gerzen, Oudemirdum 2023De Wurkgroep Fryske Iselmarkust (WFI) wil extra aandacht langs de Fryske Iselmarkust voor de koppelkansen, ideeën en initiatieven van de Mienskip. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kansen voor wandel- en fietspaden en verborgen cultuurschatten. De koppelkansen zijn in de jaren 2019 – 2022 in opdracht van de provincie Fryslân door Geert de Vries ingetekend in de Digitale Ideeën Kaart (DIK) en voorbesproken met diverse dorpsraden en vertegenwoordigers van de Mienskip. Met deze ideeën en koppelkansen zou meer kunnen worden gedaan.

De WFI is ontstaan vanuit de Digitale Ideeën Kaart (zie onder) als een samenwerking met Wandelnet, Fietsersbond en de door Bosk & Greide opgerichte Stichting Fryske Paden (FP) en Landschapselementen. Doel van de Wurkgroep is het beter toegankelijk maken van de natuur en van het maritieme en culturele erfgoed langs de Friese IJsselmeerkust.


Uitvoeringsplan Versterking Friese IJsselmeerkust
IJsselmeer uitzicht richting NO Polder bij De Hege Gerzen, Oudemirdum 2023Het onderwerp is actueel nu de overheden binnenkort met een Uitvoeringsplan komen onder het motto ‘Versterking Friese IJsselmeerkust’ (VFIJ). In dit kader zijn er vier openbare bijeenkomsten met informatie over het concept uitvoeringsplan georganiseerd. De WFI heeft om inzage gevraagd in het Concept Uitvoeringsprogramma “Het Friese IJsselmeerkustgebied” van VFIJ en is bij alle vier informatie avonden geweest.

De werkgroep zit met de inwoners om de tafel om de mogelijkheden in de directe omgeving te bespreken. Daarnaast zou de werkgroep graag fysiek wandelend en / of fietsend met u in uw streek op verkenning gaan. Daartoe kan een afspraak worden gemaakt.
 

Vragen, opmerkingen en ideeën
Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar als Wurkgroep Fryske Iselmarkust(WFI) en Stichting Fryske Paden (FP).
Kansen en ideeën kunnen worden aangeleverd via de mailbox van de Friese IJsselmeerkust: frieseijsselmeerkust@fryslan.frl

Planning

  • Najaar 2023: Vaststellen concept-uitvoeringsprogramma Friese IJsselmeerkust
  • Eind 2023 / begin 2024: Start aanbestedingen project Versterken Friese IJsselmeerkust

Digitale Ideeën Kaart
De Digitale Ideeën Kaart Friese IJsselmeerkust, screenshot april 2024De Digitale Ideeën Kaart (DIK) op de website https://www.frieseijsselmeerkust.frl/ geeft een beeld van welke kansen en mogelijkheden er zijn m.b.t. de Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en de Afsluitdijk, wat mogelijk is en wat er aan verborgen schatten aanwezig is en zichtbaar kan worden gemaakt of ontwikkeld als bezienswaardigheden. Deze kaart vertelt als het ware het verhaal van de Zuiderzee, die deel uitmaakt van de Friese oorsprong en identiteit.

Met mooie foto’s zie je op deze kaart waar de kansen en verborgen schatten verstopt zitten, liggen of staan. Het zichtbaar maken en het faciliteren van cultuur en erfgoed projecten langs de Friese IJsselmeerkust. Het is ook een uniek hulpmiddel om de mogelijkheden breed te communiceren.

Om de DIK aan meerdere mensen te laten zien, adviseren deskundigen om een landingspagina te maken met een functioneel beheerder. Die landingspagina moet gewoon op de website van de provincie komen en met een paar zinnen uitleggen wat de bedoeling van het project is.

De DIK is ook een uitstekend communicatie- en voorlichtingsmiddel om samenhang en koppelkansen in beeld te brengen. Bijvoorbeeld de projecten van VFIJ kunnen geprojecteerd worden op de DIK en zo kun je zien welke koppelkansen er mogelijk zijn rondom zo’n project.

Ook voor de veiligheid op de weg zijn er verkeer regulerende maatregelen nodig langs de IJsselmeerkust, wandel en fietspaden zijn als kansen projecten ingetekend. Je hebt dan een soort voordeur waar geïnteresseerde burgers, maar met name de ketenpartners met gemeenschappelijke belangen zoals gemeente, andere provincies, waterschappen en ingenieursbureaus kennis kunnen nemen van de ideeën en initiatieven uit de Mienskip. Een nieuwe werkwijze!

In de Friesland Post van juli 2023 is een artikel geschreven over “Het verborgen goud van de Friese IJsselmeerkust” (hier de link naar de PDF versie:  Artikel Friesland Post 202307_Friese IJsselmeerkust_LR). De Wurkgroep Fryske Iselmarkust (WFI) is benieuwd naar ieders reactie en eventuele vragen na het lezen van het artikel. De WFI en stichting Fryske Paden (FP) treden graag in contact, ook in de communicatie en voorlichting van de Fryske Iselmarkust en de DIK.

Actiepunten en vervolgstappen
Bloemenveld bij de Hege Gerzen, Oudemirdum 2023

  • Uitleg waar wij als WFI en stichting FP voor staan en in samenwerking willen uitvoeren.
  • Wij hebben uniek beeld en film materiaal die wij op verzoek bij de dorpen en steden kunnen tonen.
  • Zichtbaar tonen van de cultuur en erfgoed beleefroute van Lemmer naar de Afsluitdijk.

Vragen zijn:

  • Wat vindt de Mienskip van de communicatie en voorlichting?
  • Waar kan je projecten en ideeën indienen?
  • Wie kan fungeren na de pensionering van Geert de Vries als contactpersoon en provinciaal beheerder?
  • Hoe denkt de Mienskip over koppelkansen met andere projecten en organisaties vanuit de dorpen en steden?

Meer informatie
Bezoek de website https://www.frieseijsselmeerkust.frl/