Glasvezelinternet

Glasvezelinternet in de dorpskern.

In 2019 is er in de hele gemeente De Fryske Marren een campagne gevoerd om inwoners te informeren over glasvezel, over onder andere de kosten en het voordeel. Die campagne werd uitgevoerd door het burgerinitiatief DFMopGlas in samenwerking met Glasvezel buitenaf. Inmiddels heet Glasvezel buitenaf nu Delta Fiber Nederland en die heeft het zakelijke belang van DFMopGlas overgenomen.

De campagne was een groot succes, in het hele buitengebied en bijna alle dorpen werd ruimschoots het deelname percentage gehaald. Bijna, want in dorpskern van Oudemirdum en de stadskern van Sloten werden onvoldoende abonnementen afgesloten.

In december 2019 is gestart met de bouw en volgens planning is eind april 2021 alle graafwerk klaar. Het hele buitengebied, de bedrijventerreinen en de dorpen zijn dan aangesloten op glasvezel. In Joure, Balk en Lemmer start dit jaar ook de campagne om ook deze grotere kernen op glasvezel aan te gaan sluiten.

Een groep inwoners in samenspraak met Plaatselijk Belang, vindt dit toch wel een gemiste kans voor Oudemirdum. Zij zijn weer in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van DFMopGlas, Anja Rombout en Jaap Bosma, met de vraag of er nog mogelijkheden zijn voor Oudemirdum.

Hun antwoord is helder, zij zouden het graag faciliteren en Delta Fiber wil wel meewerken als we aantonen dat er voldoende belangstelling is.

Wat betekent dit voor Oudemirdum(ers)
Het aanbod is gewijzigd ten opzichte van 2019. Door de overname van DFMopGlas is bedongen dat de eigen bijdrage van € 250,- is komen te vervallen, omdat abonnees niet meer lid worden van een coöperatie. Als u aangeeft dat u een jaarabonnement bij 1 van de providers Delta, Caiway of Online afneemt, krijgt u glasvezel in de meterkast.

Daarnaast is het een feit dat door corona er meer digitaal thuis gewerkt wordt, ook door schoolgaande kinderen. We denken daarom dat door het nieuwe aanbod in combinatie met de huidige tijd, de vraag naar glasvezel hoger ligt als tijdens de campagne in 2019.

Ons voorstel is om uiterlijk 23 maart bij Plaatselijk Belang, via mailadres secretariaat@oudemirdum.nl, aan te geven dat u een abonnement af wilt sluiten, onder vermelding van adres en telefoonnummer. Op deze manier kunnen wij aantonen dat er voldoende belangstelling is. Ook bewoners die zich al eerder ingeschreven hebben, zullen zich nu opnieuw bij ons moeten melden.

Het zou super zijn als we eind maart 2021 met elkaar kunnen zeggen dat er voldoende belangstelling is. Delta Fiber komt dan graag nog een keer naar Oudemirdum!

Mochten er nog verdere vragen zijn, dan kunnen deze ook naar eerder genoemd emailadres gestuurd worden.