container voor oud papier

container voor oud papier

Alle huishoudens in de gemeente krijgen binnenkort een container voor oud papier. de container heeft een blauw deksel en krijgt een sticker met uw adres.

De huidige inzamelaar stopt en per 1-1-2021 haalt de gemeente uw oud papier en karton op.

Dozen en losse bundels papier worden niet meer meegenomen

de ophaaldata komen op de afvalkalender voor 2021 te staan.

We willen u vragen  de papiercontainer vanaf 07.00 uur s’ ochtends aan de kant van de weg te plaatsen, aan dezelfde kant als waar u altijd de gft- en restafvalcontainer plaatst.