Informatieavond glasvezel in Oudemirdum

 

Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
Informatieavond glasvezel in Oudemirdum
Details
#
Datum

13 June 2019

#
Tijd

20:00 pm-21:30 pm

#
Locatie

MFC it Klif

Op het vlak van de glasvezel aanleg is het erg rumoerig. Waar er al die jaren geen aanbieder te vinden was die ons van een aansluiting wilde voorzien, zijn er opeens twee… Hierin schuilt echter een groot gevaar! Als de bewoners van De Fryske Marren verdeeld kiezen, haalt geen van beide aanbieders de drempel om aan te kunnen leggen!

Stel dat 80% van de inwoners ‘ja’ zegt. Als dat dan evenredig verdeeld is over beide partijen, dan hebben die elk 40%. Wij hebben minimaal 50% nodig, en Kabel Noord komt pas bij 60% deelname. In dat geval komt er geen glasvezel terwijl 80% van de bewoners dat wel wil. Dit zou onverteerbaar zijn.

De samenwerking met Kabel Noord zoals wij die voor ogen hadden komt niet van de grond. Kabel Noord zal zich blijven
beperken tot het buitengebied. Wij zochten juist een partner die wél mee wil denken over oplossingen voor binnen de bebouwde kom, waar (zeker in de kleine dorpen), ook grote behoefte aan een goede verbinding is. Wij zijn daarom vanuit DFMopGlas een samenwerking aangegaan met Glasvezel buitenaf. Zij zijn bereid om samen met DFMopGlas een netwerk aan te leggen en alle inwoners, maar o.a. ook scholen, bedrijven en dorpshuizen de gelegenheid te geven om op glasvezel aangesloten te worden. Glasvezel buitenaf heeft al in 42 gebieden succesvol een glasvezel netwerk aangelegd. Vaak in samenwerking met de lokale initiatieven. Wij zijn er van overtuigd hier een betrouwbare en sterke partner aan te hebben die DFMopGlas nu al enorm steunt in de vraagbundeling en alles wat daar bij komt kijken. Wij vragen jullie dan ook om in te schrijven bij DFMopGlas met Glasvezel buitenaf! Hiermee krijgt iedereen de kans aangesloten te worden. Laten we solidair zijn en zorgen dat iedereen mee kan doen. Overigens is het aanbod van Glasvezel buitenaf ook nog eens voordeliger!

Hebt u zich al aangemeld? Kijk goed of dat wel bij DFMopGlas/Glasvezel buitenaf is. In het geval dat er een keuze is gemaakt is voor Kabelnoord die achteraf niet juist is, geldt er sowieso een wettelijke opzegtermijn van twee weken. Had u zich al eerder bij Kabelnoord aangemeld in de veronder-stelling dat zij met DFMopGlas een mienskipsproject zouden realiseren, dan kunt u ook nog steeds opzeggen. Op onze site vindt u daarvoor een aparte brief

Hebt u nog niet gekozen?
Op defryskemarrenopglas.nl worden alle keuzes helder uitgelegd. Inschrijven kunt u doen door een pakket uit te kiezen bij één van de vijf aanbieders. De aanbieders zullen de deelnemende adressen doorgeven aan Glasvezel buitenaf, u hoeft zich daarna niet nog op te geven voor een aansluiting. Let op: de inschrijving sluit 1 juli. Als we op die datum in het gebied buiten de bebouwde kom 50% deelname hebben wordt er in oktober gestart met de aanleg en worden de eerste aansluitingen in januari geactiveerd! Voor de bebouwde kom geldt dat 35% zich moet hebben aan-gemeld. Wij hopen dat u allemaal mee doet. Bovendien is het niet of nauwelijks duurder terwijl u een veel betere, toe-komstbestendige verbinding krijgt. Zelfs als u nu wel tevreden bent met bijvoorbeeld kabel of 4G, ben er dan van bewust dat dit zeker niet toekomst-bestendig is. Glasvezel biedt de beste verbinding! Samen hebben we nu de kans om dat voor elkaar te krijgen. Laten we de handen ineen slaan en voor DFMopGlas met Glasvezel buitenaf kiezen.

Zijn er vragen, dan helpen wij u graag verder. Kom ook naar de extra informatieavond op 13 juni 2019!

Met vriendelijke groet,
Plaatselijk belang en de ambassadeurs