Algemene Ledenvergadering

 

Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
Algemene Ledenvergadering
Details
#
Datum

20 March 2023

#
Tijd

20:00 pm-22:00 pm

#
Locatie

MFC it Klif

Plaatselijk Belang Oudemirdum
Algemene Ledenvergadering in MFC “It Klif”
Maandag 20 maart 2023 om 20:00 uur.

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen jaarvergadering 2022
5. Jaarverslag 2022
6. Financieel verslag 2022
7. Kascommissie
– Leden kascommissie: Boy Schotanus en Edze Westra.
– Boy Schotanus verlaat de kascommissie, tijdens de vergadering wordt een nieuw commissielid gekozen
8. Verkeersveiligheid 30 km/u zone Oudemirdum
9. Dorpencoördinator Catharina Zeldenrust
10. Wijkagent Patrick Bottinga
11. Bollenteelt Oudemirdum door Piet Salverda en Gea van der Wal
12. Bestuursverkiezingen
– Aftredend als bestuurslid en niet herkiesbaar: Gatze Bokma
– Kandidaat bestuurslid*: Gert Kelderhuis
13. Rondvraag

Pauze

14. Jan Tijsma met een film over de natuur in Gaasterland gedurende de vier seizoenen
15. Sluiting

*Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor de vergadering