kick-off verdriet van de Zuiderzee

kick-off verdriet van de Zuiderzee

Na het succesvolle Lost in the Greenhouse presenteren muziektheatergezelschap Orkater en Schouwburg De Lawei in het kader van Arcadia 2022 opnieuw een muziektheatervoorstelling, in de zomer van 2022, op een unieke locatie; het Oudemirdumerklif.

De Afsluitdijk. Een knap staaltje waterwerken waar de hele wereld van opkeek. Het zorgde voor veiligheid, betere verbindingen en nieuw land. Maar met de bouw stierf een zee.

Het Verdriet van de Zuiderzee staat stil bij de gevolgen voor de mensen, de vogels en de vissen en bij de transformatie van het landschap en het water zelf.

 

Wist u overigens dat het op 28 mei 2022 precies 90 jaar geleden is dat de Vlieter, het laatste gat in de Afsluitdijk, werd gesloten en de Zuiderzee geen zee meer was?

Een mooie aanleiding om u op maandag 16 mei as. de cast van ‘Het Verdriet van de Zuiderzee’ voor te stellen! Om 11.00 uur bent u welkom voor een uitgebreide kennismaking bij het Afsluitdijk Wadden Center (Afsluitdijk 1c – Kornwerderzand).

Op het programma staan:
Introductie van regisseur en tekstschrijver Geert Lageveen;
Een eerste scriptlezing door een aantal acteurs;
Muziek uit de voorstelling door onder andere Sytze Pruiksma.

Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de aanwezige (bijna volledige) cast. Rond 13.00 uur zal het programma voor de pers bij de Afsluitdijk zijn afgerond.

Bovenstaand programma is mogelijk nog niet geheel definitief. Na uw aanmelding per e-mail, voor 10 mei as., krijgt u van ons de volledige informatie.

Graag ontvangen we van u uw naam, het medium, uw eigen mailadres en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Komt u met meerdere personen, dan ontvangen we ook graag van hen deze gegevens voor 10 mei.

Tot dan!

Groet,

Namens Orkater: Tesse van Camerijk
Namens De Lawei: Marjolein van der Meer
Namens Het Verdriet van de Zuiderzee: Astrid Koops-Tippersma