Oudemirdum.nl 

Nieuws

Zaterdag, 24.09.2016, 11:18

Petitie windmolenverlichting

Zoals jullie misschien al gemerkt hebben is de petitie tegen de windmolenverlichting 'in de lucht'.
Er kan gestemd worden!


Donderdag, 04.10.2012, 00:36

Regeling funderingsherstel

Provincie Fryslân heeft een regeling voor funderingsherstel getroffen. Dit is bedoeld voor eigenaren
van woningen met funderingsproblemen door paalrot. De regeling bestaat uit
een laagrentende lening van 2%. Hiermee kan men het funderingsherstel financieren.
Om in aanmerking te komen voor een lening moet de woning vóór 1992 eigendom
van de bewoner zijn geworden. Daarnaast mag de WOZ-waarde van de woning niet
hoger dan € 236.607 liggen (peildatum 2010).

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze regeling? Haal dan de folder op bij uw gemeentehuis
en/of kijk op www.fryslan.nl . Op de website vindt u meer informatie
over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.


Zaterdag, 02.06.2012, 11:13

Foto's reünie

Tijdens de reünie van 2012 zijn foto's gemaakt, u hebt op deze site de keuze uit drie fotoboeken van verschillende fotografen.


Dinsdag, 13.12.2011, 10:11

VANDAAG - DINSDAG 13 DEC - VANAF 17:00 UUR IN HET GPTV MAGAZINE:

OUDEMIRDUM MAG TROTS ZIJN OP HAAR NIEUWE MULTI-FUNCTIONELE CENTRUM "IT KLIF"
REPORTAGE WORDT TOT WOENSDAG MIDDAG 14 DEC 17:00 HERHAALD


Vrijdag, 24.06.2011, 12:00

Uw buurt agent op Twitter

Waarom zet de politie Fryslân Twitter in?
Politie Fryslân probeert op verschillende manieren in contact te komen met de inwoners van haar regio. Niet alleen om te informeren, maar ook om uw hulp in te roepen bij het oplossen van vernielingen, misdrijven of het terugvinden van vermiste personen. Twitter is een middel waarmee de politie snel en eenvoudig veel burgers kan bereiken.


Vrijdag, 01.04.2011, 17:41

Oud Papier

DRINGEND VERZOEK VAN DE 'OUD PAPIER VRIJWILLIGERS'.

Iedere maand zijn er vrijwilligers die hun vrije zaterdagochtend opofferen om op de 2e zaterdag van de maand oud papier op te halen.
Om dit op een prettige manier te kunnen doen willen we u dringend verzoeken om het papier goed verpakt aan de weg te zetten. Plasticzakken zijn niet toegestaan.
Om het gemakkelijker te maken willen we u vragen om het papier aan één zijde van de weg te zetten zoals ook gebruikelijk met het aanbieden van de containers. Tevens vergroot dit de veiligheid.
Hartelijk dank voor u medewerking.


Woensdag, 05.05.2010, 12:53

AED hangt aan het dorpshuis.

Eindelijk is het dan zover; de AED hangt aan het dorpshuis.
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (Defibrillatie).

Zodra je de AED opent of aanzet, begint een stem je te vertellen wat je moet doen. In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een korte training helpt om in noodgevallen snel en goed te handelen.

Gelukkig zijn er in Oudemirdum een aantal mensen extra opgeleid om het apparaat te bedienen, dus hulp is snel geboden.


Zaterdag, 21.11.2009, 16:47

Nieuw zanggroepje uit Oudemirdum

Wij zijn Vocal Roses, hét zanggroepje uit Oudemirdum. Sinds december 2007 zingen wij al met elkaar. We zijn begonnen met z'n vijven, maar inmiddels zingen wij het voort met z'n vieren.

Vocal Roses treedt voornamelijk op tijdens kerkdiensten, maar daar buiten zijn wij ook actief.
Mocht u interesse hebben of wilt u ons boeken, mail dan naar vocalroses@live.nl of bel 06-127 865 86.

vocalroses.hyves.nl
Groetjes Vocal Roses,
Djűra Schra, Irma Bokma, Johanna van der Veen en Sita Bokma.


Zondag, 02.03.2008, 19:17

Nieuwe website; Wer bin ik?

Geachte lezer,
Vanaf Februari dit jaar zijn wij begonnen met de website www.werbinik.nl

Dit is een fotopuzzel site voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Gaasterlân Sleat.
Op de site kunnen mensen raden naar de plek van de foto en hiermee een prijsje winnen die aangeboden wordt door een lokale ondernemer.
Als meerwaarde zijn wij op dit moment in onder andere in overleg met de gemeente om bij de foto’s ook een historische verantwoording of verhalen van de plek op de site te plaatsen, hierdoor krijgt de site een extra database en meer diepgang.
Misschien kunt u de inwoners van uw dorp op de hoogte brengen van dit nieuwe initatief?
Hoogachtend,
L.Pietersen


Zondag, 20.01.2008, 18:18

DVD over Oudemirdum, gemaakt door Broer van Dijk

Er is een DVD over Oudemirdum gemaakt door Broer van Dijk, van filmbeelden, opgenomen door Dhr.Jaarsma uit Oudemirdum is nu ook te bestellen bij bovenstaande Hr. Pietersma.
Deze DVD duurt ongeveer 2 uur en gaat o.a. over de E.H.S. problematiek. Inwoners van Oudemirdum worden hierover geintervieuwd. Verder staan er beelden op over de V2 in Rijs, ook hierover vertellen inwoners van Oudemirdum.
De Belgen komen in Gaasterland, tijdens de oorlog van 1914-1918, ook tijdens deze beelden zijn herinneringen van de bewoners van Gaasterland-Sleat te zien en te horen.
Beelden van de luchtwachttoren van nu en vroeger zijn er op te zien en ook dan weer de herinneringen hiervan van de bewoners van Oudemirdum.
De DVD wordt afgesloten met beelden van het oogstfeest van 1996.Donderdag, 28.12.2006, 16:42

Nieuw tijdschrift over geschiedenis Gaasterland

bild Gaasterland heeft sinds kort een eigen historische vereniging, het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân. Dit Wűrkferban heeft al diverse activiteiten ontplooid. Zo hield de bekende schrijver Hylke Speerstra op uitnodiging van de vereniging een lezing over zijn nieuwste boek De Oerpolder en kwam onderzoeker Henk Doeleman, oud inwoner van Oudemirdum, vertellen over de familie Van Swinderen.
Het Wurkferbân geeft ook een eigen tijdschrift uit onder de titel Fan Klif en Gaast: âld nijs út Gaasterlân. Onlangs verscheen het eerste nummer. Het bevat onder meer een artikel over een bezoek van koningin Wilhelmina aan Gaasterland in 1920 en een impressie van het leven van de dieren in onze bossen rond 1930. Het fraai uitgegeven tijdschrift telt 16 pagina’s en zal twee keer per jaar verschijnen. Wie donateur wordt van het Wurkferbân ontvangt het gratis en krijgt als welkomstgeschenk ook een mooie verjaardagskalender met veertien sfeervolle oude ansichtkaarten van alle Gaasterlandse dorpen en van de stad Sleat.
Donateurs krijgen ook korting op lezingen en kunnen deelnemen aan een van de werkgroepen die het Wurkferbân in het leven heeft geroepen. Deze groepen houden zich bezig het in kaart brengen van de Gaasterlandse geschiedenis. Onder Gaasterland wordt in dit verband verstaan de (geologische) streek van Reade Klif tot en met Spannenburg en van de Wâlde tot en met Tacozijl.
Het Wurkferbân verzamelt ook foto’s en andere spullen (werktuigen, boeken, oude voorwerpen etc.) die te maken hebben met de geschiedenis van onze streek. Mocht u iets hebben en dit willen afstaan, wij nemen het graag in ontvangst!
U kunt donateur worden door minimaal 10 euro over te maken op rekeningnummer 126195544 t.n.v. Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân te Oudemirdum. Na ontvangst van uw donatie worden het tijdschrift en de kalender bij u thuisbezorgd.
Meer info vindt u op de website www.marenklif.nl U kunt ook bellen met 0514-571777.
Vriendelijke groet
Henk Dijkstra (vz. a.i.)
p/a Mar en Klif
De Brink 4
8567 JD OUDEMIRDUM
0514-571777
info@marenklif.nl
www.marenklif.nl


CSJ