Home  Print    

SamenRedzaamheid

Samenredzaamheid komt bij u langs

 

De buurt of het dorp, waar we samen leven, maken we met z’n allen.Je ben altijd samen, staat nooit alleen. Iedereen heeft een eigen rol binnen de samenleving. De één door middel van vrijwilligerswerk, de ander door bijvoorbeeld voor iemand anders te zorgen. Of iemand die  het op nog een andere manier doet. Iedereen maakt op zijn eigen manier deel uit van de gemeenschap.

Het project Samenredzaamheid wil de buurt of dorp nog leuker maken. Dat willen we doen door mensen de mogelijkheid te geven hun kwaliteiten en passies beschikbaar te stellen aan hun eigen buurt of dorp. We gaan er vanuit dat iedereen wel een eigenschap heeft die hij/zij in kan zetten.

Het project is afgelopen voorjaar van start gegaan in Oudemirdum en Lemmer. Na een voortvarende start heeft het door een aantal oorzaken vertraging opgelopen. Daardoor zijn we nog niet zover als we zouden willen zijn. De knelpunten zijn echter opgelost, waardoor we binnenkort met volle kracht en grote inzet aan de slag gaan.

U kunt ons straks treffen in het dorp Oudemirdum en in Lemmer in het gebied buiten de ringweg. We willen graag met u in gesprek en van u als bewoner horen welke ideeën u heeft over uw wijk of dorp. Met de tips, vragen, opmerkingen en wensen die we uit al deze gesprekken hopen te krijgen gaan we samen met u aan de slag.

Meer informatie over Samenredzaamheid kunt u krijgen bij

Sandra Ordelman (06-20136532) of

Jan Posthumus (06-52625257) 

 

U hoort van ons!